< בחזרה למטבחים
 

                        המטבח של משפחת יום טוב                               מטבח כפרי מעץ אלון לבן מבוקע צבוע בפטינה               

מטבח כפרי
מטבח כפרי
מטבח כפרי
מטבח כפרי
מטבח כפרי
מטבח כפרי
מטבח כפרי
מטבח כפרי