< בחזרה למטבחים

מטבח כפרי מעץ אורן מוברש - משפחת פרנקל

 

מטבח כפרי מעוצב מעץ אורן מוברש 

מטבח כפרי שהורכב שאצל משפחת פרנקל 

 

untitled-191323
untitled-191217
untitled-191228
untitled-191313
untitled-191244
< בחזרה למטבחים